Comite van aanbeveling

Slider
Taptoe 's-Hertogenbosch

Om Taptoe ‘s-Hertogenbosch de volgende stap te laten maken is een ‘comité van aanbeveling’ in het leven geroepen.
 
Comité van aanbeveling:
De heer Ton Rombouts, voormalig Burgemeester ’s-Hertogenbosch (voorzitter)
De heer Bert Pauli, voormalig lid Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant
De heer Rob van de Laar, voormalig Strategisch adviseur stadsarchief 's-Hertogenbosch
De heer Cees Verdoorn, Medisch directeur Lasik Centrum
De heer Frank Bruurs, Algemeen directeur Spiering Smart Logistics BV
De heer Robert van Overdijk, Algemeen Directeur van Circuit Park Zandvoort
De heer Rein de Laat, VVV Noordoost Brabant
 
Samen met deze heren probeert de stichting de Taptoe verder te professionaliseren, door o.a. het verwerven van meer bekendheid onder een breed publiek en meer ondersteuning vanuit het bedrijfsleven. 

Aanbeveling van de heer Bert Pauli

Als voormalig gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, maar zeker ook vanuit mijn ervaring als wethouder van mijn geboortestad ’s-Hertogenbosch, ken ik het belang van cultuur voor onze samenleving. Cultuur verbindt, biedt mensen mogelijkheden om hun talenten te ontplooien, en verhoogt de kwaliteit en leefbaarheid van onze samenleving. Natuurlijk vormt een goede economie een basis voor toekomstige welvaart, maar economie alleen gedijt niet. Het gaat om het creëren van evenwicht tussen wonen, werken, leven en recreëren en een goed en maatschappelijk gedragen sport- en cultuurklimaat zijn daarbij van essentieel belang.
 
Onze trotse hoofdstad van Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch, heeft veel onderscheidend vermogen. Een sterke historie, een prachtig centrum, veel werkgelegenheid, goede onderwijsvoorzieningen, krachtige wijken en een stevig cultuurklimaat. De echte kracht schuilt echter in de vele verenigingen, stichtingen en de daaraan verbonden personen die zich geheel belangeloos van jaar tot jaar inzetten om in ’s-Hertogenbosch prachtige evenementen te organiseren en tradities levend te houden.
 
De Stichting Taptoe ’s-Hertogenbosch organiseert, na prachtige voorgaande edities, komend jaar voor de zesde keer op rij, samen met drumfanfare Amantius, een taptoe met landelijke top- en showorkesten.
Achter de schermen zullen talrijke enthousiaste vrijwilligers (jongeren en volwassen) na een maandenlange voorbereiding zich inzetten om ’s-Hertogenbosch wederom iets uitzonderlijks te bieden. Voor de organisatie van dit topevenement zijn echter ook financiële middelen nodig.
 
Ik wil u daarom van harte aanbevelen om de plannen van de Stichting Taptoe ’s-Hertogenbosch financieel te ondersteunen.

Dit muzikale evenement wordt mede mogelijk gemaakt door: